Skip to content

INFORMACJA O KORONAWIRUSIE

Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego
w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski
nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)
Główny Inspektorat Sanitarny

I. Kryteria kwalifikacji do dalszego postępowania: (1) osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa LUB (2) osób ze styczności z zakażonym

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne ORAZ kryteria epidemiologiczne:
Kryteria kliniczne
Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:
– gorączka
– kaszel
– duszność
Kryteria epidemiologiczne
Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała
co najmniej jedno z następujących kryteriów:
– podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2
– miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym )
– pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,
w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2

II. Algorytm kwalifikacji osób do postępowania epidemiologicznego oraz medycznego (nie obejmuje ustawowej kwarantanny stosowanej na podstawie art. 35 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi):

III. Ogólne zasady postępowania medycznego w przypadku podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem (SARS-CoV-2):
1. Pacjent manifestujący objawy powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym) z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.
2. Każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie
2019-nCoV należy w trybie natychmiastowym zgłosić do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
3. Personel medyczny mający bezpośrednią styczność z osobą podejrzaną, w tym lekarze konsultujący, powinni być zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia.

Główny Inspektor Sanitarny

TELEFONY W/S KORONAWIRUSA

dla dorosłych

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. J. GROMKOWSKIEGO
51-149 WROCŁAW
UL. KOSZAROWA 5

519 338 486

I ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH

Dyżurka lekarska – 71 395 75 35, 71 395 75 41, 71 395 75 42

II ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH

Dyżurka lekarska – 71 395 75 31, 71 395 75 90

dla dzieci

KLINIKA PEDIATRII I CHORÓB INFEKCYJNYCH Oddział Kliniczny
Zakaźny, ul. T. Chałubińskiego 2-2a, 50-368 Wrocław

– 71 770 31 51, 71 770 31 55

BOLESŁAWIEC – Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Jeleniogórska 4

– 75 73 80 120

WAŁBRZYCH – Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego,
ul. Sokołowskiego 4

– 74 64 89 806

800 190 590
numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

tel. stacjonarny PSSE w godzinach pracy-71 314 20 34 wew. 23
telefon alarmowy PSSE w Oleśnicy – 505 092 898

Udostępnij na:

  • Delicious
  • Digg
  • Newsvine
  • RSS
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Twitter

Zobacz też..