Skip to content

Pielęgnacja i utrzymanie zieleni

Jednym z głównych przedmiotów działalności Sycowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest pielęgnacja i utrzymywanie zieleni. Naszymi klientami są zarówno duże podmioty, jak i klienci indywidualni. Do zadań Sycowskiego TBS należy bieżące utrzymanie i konserwacja ponad 300 tys. m² zieleni na terenie miasta i gminy Syców. Bogaci w doświadczenie oferujemy kompleksowe urządzanie zielni na terenach miejskich, parkowych, osiedlowych a także prywatnych ogrodów, obejmujące m.in. zakładanie terenów zielonych (trawników oraz klombów kwiatowych) oraz ich utrzymywanie, a także nasadzenie drzew i krzewów wraz z konserwacją i pielęgnacją drzewostanu. Ponadto posiadamy uprawnienia, które umożliwiają nam obsługę terenów w strefie konserwatora zabytków. Dysponujemy w pełni sprawdzonym i kompletnym parkiem maszynowym w skład którego wchodzi min. podnośnik koszowy, ciągniki ogrodnicze oraz kosiarki samojezdne, co powala nam na kompleksową i profesjonalną obsługę inwestycji.

Do pełnej oferty należy:

  1. zakładanie trawników dywanowych z siewu oraz wykonywanie usług z zakresu: koszenia, regeneracji, kompleksowego nawożenia, aeracji oraz mulczowania nieużytków.
  2. wykonywanie zabiegów pasywnej wertykulacji terenów zielonych, boisk sportowych z murawą naturalną oraz pokrytych sztuczną trawą
  3. utrzymywanie boisk, w tym koszenie wraz z wywozem i utylizacją trawy skoszonej oraz nawożenie, wałowanie, napowietrzanie, opryskiwanie,
  4. nasadzanie drzew i krzewów, a także wykonywanie cięć sanitarnych, technicznych i formujących,
  5. utrzymanie zimowe, obejmujące: odśnieżanie mechaniczne i ręczne, wywóz zebranego śniegu poza teren obiektu, usuwanie oblodzeń za pomocą soli drogowej i piasku

Nasze usługi dopasowujemy indywidualnie do klienta w zależności od jego potrzeb i wymagań.