Skip to content

Usługi porządkowe

Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oferuje usługi porządkowe wewnątrz budynków, ale także usługi porządkowe na terenach zewnętrznych – w ogrodach, podwórzach, parkingach, wiatach śmietnikowych czy we wszelkich innych przestrzeniach wymagających opieki. Ze względu na rozpiętość usług są one świadczone zarówno osobom prywatnym, jak i firmom, instytucjom oraz wszelkiego typu organizacjom.

Zakres oferowanych usług obejmuje zarówno prace podczas jednorazowej usługi w domu, która wymaga gruntownego posprzątania, oczyszczenia i uporządkowania, jak i na regularnej współpracy i systematycznym sprzątaniu mieszkań, biur, klatek schodowych.

Oferujemy:

 • czyszczenie podłóg, mebli,
 • mycie okien,
 • sprzątanie biur, toalet, pomieszczeń socjalnych,
 • sprzątanie klatek schodowych, mycie poręczy, lamperii, skrzynek technicznych, drzwi, policzków schodów
 • wymiana i uzupełnianie środków higienicznych,
 • sezonowe prace ogrodnicze i porządkowe wokół budynku.

Prace porządkowe na terenach zewnętrznych obejmują:

 • usuwanie gruzu i gabarytów oraz innych zalegających odpadów,
 • prace rozbiórkowe,
 • sprzątanie terenów zielonych i nie tylko (zarówno klasyczne grabienie liści, jak i chociażby sprzątanie po imprezach masowych typu koncerty i tym podobnych),
 • usuwanie powalonych drzew i ich elementów,
 • wycinka drzew i krzewów,
 • usuwanie zbędnej roślinności,
 • prace ziemne i przeładunkowe (wyrównywanie, glebogryzowanie, wywózka).