Skip to content

Targowisko Miejskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak będzie wyglądało Targowisko Miejskie po przebudowie.

Na początku 2013 roku rozpocznie się inwestycja polegająca na wykonaniu przebudowy targowiska miejskiego przy ul. Kaliskiej.

Prace będą polegały na:

– wykonaniu czterech wiat, (kryte stanowiska handlowe);

– wykonaniu parkingu od strony ul. Kaliskiej na 20 miejsc postojowych w tym dwóch miejsc

dla osób niepełnosprawnych;

– wykonanie parkingu od strony północnej części działki na 7 miejsc postojowych w tym

jednego miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych;

– wykonaniu ciągów pieszo-jezdnych z nawierzchnią z kostki betonowej dwukolorowej;

– wykonaniu trawników oraz nasadzenie drzewek ozdobnych;

– wykonaniu sieci instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe

z terenów utwardzonych oraz z dachów i wiat budynków;

– wymianie istniejących słupów oświetlenia terenu (9m) wraz ze skrzynkami elektrycznymi

remontowymi,

– wykonaniu instalacji monitoringu terenu (na słupach oświetleniowych);

– demontażu ogrodzenia terenu od strony zachodniej – ogrodzenie siatkowe w ramie

z kształtowników stalowych wysokości 1,5m na cokole betonowym;

– demontażu ogrodzenia od strony południowej działki – ogrodzenie w większości betonowe

wysokości 1,5m, pozostałą część stanowi ogrodzenie stalowe siatkowe;

– wykonaniu ogrodzenia od strony ul. Kaliskiej – ogrodzenie stalowe panelowe, na cokole

betonowym wysokości 2,03m;

– wykonaniu ogrodzenia betonowego od strony południowej wysokości 2,0m;

– wykonaniu remontu elewacji budynku magazynowego (tynkowanie, malowanie);

– wykonaniu orynnowania budynków istniejących;

– montażu tablicy z logo „Mój Rynek” na elewacji budynku magazynowego.