Skip to content

Wynajem lokali użytkowych

Spółka prowadzi sprawy związane wynajem lokali użytkowych będących własnością Gminy Syców.

Wysokość stawki czynszu ustalana jest w drodze ustnego przetargu.

Wywoławcza stawka czynszu za m2 lokalu użytkowego  ustalana jest w oparciu o uchwałę

nr XXIV / 160 /200 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 7 grudnia 2000 r.