Skip to content

OGŁOSZENIE O PRZETARGU DAEWO LUBLIN II 35

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

               Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Sycowie przy ul. Wrocławskiej 8c, Tel. 62 785 51 55 ogłasza przetarg nieograniczony ustny, który odbędzie się dnia 02 marca 2021r. o godz. 11.00 w siedzibie spółki. Przedmiotem przetargu jest:

 

 

samochód ciężarowy typ. furgon Daewo Lublin II 35

rok produkcji 1997.

Pojemność silnika : 2417,00cm3 (wysokoprężny).

 

Kwota Wywoławcza – 1500,00,zł

 

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 50,00 zł.

Wadium należy wpłacić do dnia 01.03.2021 r. do godziny 14.00 w siedzibie Sycowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Sycowie przy ul. Wrocławskiej 8c.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w przetargu mogą dokonać oględzin pojazdu w dniach
od 12.02.2021 r. do 01.03.2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 14.00 ( po wcześniejszym umówieniu się).Dodatkowe informacje na temat stanu technicznego pojazdu nr 609-066-818 do godz.15.00

Osoba wygrywająca przetarg zobowiązana jest w terminie 7 dni od daty przetargu do wpłacenia pełnej kwoty za wylicytowany pojazd i odebranie go na własny koszt z siedziby spółki.

Zastrzeżenia:

 1. W przetargu nie mogą brać udziału osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą, które:
 • mają zaległości finansowe wobec Gminy Miejskiej Syców, Urzędu Skarbowego, ZUS

2. Uczestnicy przetargu powinni przedstawić przed rozpoczęciem przetargu:

 • upoważnienie do reprezentowania, jeżeli nie uczestniczą w przetargu osobiście;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, koncesji lub zezwolenia, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej / tj. wydane w ciągu ostatnich 3- ech miesięcy.

  3. Wadium osoby wygrywającej przetarg zaliczany jest na poczet wylicytowanej rzeczy.

4. Wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego w razie wycofania oferty po terminie wskazanym w ogłoszeniu lub w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży.

 

 

 

 

 

Udostępnij na:

 • Delicious
 • Digg
 • Newsvine
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • Twitter

Zobacz też..