Skip to content

Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której właścicielem 100% udziałów jest Miasto i Gmina Syców. Spółka powstała na mocy uchwały nr X/71/95 Rady Miasta w Sycowie z dnia 30 marca 1995 roku. Akt Założycielski spółki podpisano 05 lipca 1995 roku. Nr KRS: 0000049042 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ogłoszenie o przetargu OGŁOSZENIE O PRZETARGU   Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Sycowie przy ul. Wrocławskiej 8c, tel. 62 785 51 55 ogłasza przetarg nieograniczony ustny, który odbędzie się dnia 20 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie spółki. Przedmiotem przetargu jest wysokość miesięcznej stawki czynszu netto za najem 1 m2 powierzchni:   L.P. Adres lokalu Powierzchnia…

9 września na teren budowy weszła firma „KUBOT” z Mianowic koło Kępna. Wykonawca na budowę bloku wielorodzinnego przy ul. Matejki został wyłoniony w drodze postepowania przetargowego. Planowane zakończenie inwestycji to koniec września 2014r. W bloku do zasiedlenia będzie 22 mieszkań. Więcej informacji wkrótce.    

W związku ze zmianą sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 roku Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego   Sp. z o.o. jako administrator budynku prosi o wypełnienie dostarczonego do Państwa skrzynek pocztowych  załącznika do deklaracji. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć Nam w ostatecznym terminie do 10 kwietnia 2013r. Wszelkich informacji można uzyskać pod nr telefonu 62 785 51 27, gospodarkaodpadami@sycow.pl lub osobiście w…