Skip to content

Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której właścicielem 100% udziałów jest Miasto i Gmina Syców. Spółka powstała na mocy uchwały nr X/71/95 Rady Miasta w Sycowie z dnia 30 marca 1995 roku. Akt Założycielski spółki podpisano 05 lipca 1995 roku. Nr KRS: 0000049042 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

    Gmina Syców podpisała umowę z KRD (Krajowym Rejestrem Długów) w celu poprawy ściągalności zobowiązań od najemców lokali komunalnych. Dostęp do tego systemu będzie kolejnym narzędziem administratora gminnego zasobu lokalowego, którym jest Sycowskie T.B.S. Sp. z o. o. Aktualnie przedstawiciele administratora rozmieszczają w budynkach komunalnych oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy ulotki mówiące o konsekwencjach dopisania do…