Skip to content

Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której właścicielem 100% udziałów jest Miasto i Gmina Syców. Spółka powstała na mocy uchwały nr X/71/95 Rady Miasta w Sycowie z dnia 30 marca 1995 roku. Akt Założycielski spółki podpisano 05 lipca 1995 roku. Nr KRS: 0000049042 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W dniu 12.01.2018r Sycowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. będzie nieczynne – dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2018r .

Ogłoszenie o przetargu

9 września na teren budowy weszła firma „KUBOT” z Mianowic koło Kępna. Wykonawca na budowę bloku wielorodzinnego przy ul. Matejki został wyłoniony w drodze postepowania przetargowego. Planowane zakończenie inwestycji to koniec września 2014r. W bloku do zasiedlenia będzie 22 mieszkań. Więcej informacji wkrótce.